POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wspólnicy spółki cywilnej POLPLAN Polskie Wydawnictwo Kartograficzne, Emilia Gębala, Andrzej Gębala Spółka Cywilna z siedzibą w Szczyrku przy ulicy Malinowej 4c, 43-370 Szczyrk, NIP: 9372654582, Regon: 242643740 Andrzej Gębala i Emilia Gębala oświadczają o wdrożeniu niniejszej polityki prywatności z dniem 25.05.2018r. Firma Polplan Polskie Wydawnictwo Kartograficzne Emilia Gębala, Andrzej Gębala Spółka Cywilna przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności swoich klientów. Poniższy dokument zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych naszych Klientów. Na wstępie musimy zaznaczyć: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Polplan Polskie Wydawnictwo Kartograficzne Emilia Gębala, Andrzej Gębala Spółka Cywilna, 43-370 Szczyrk, ul. Malinowa 4c,
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zlecenia oraz - o ile wyrażono osobną zgodę – na nieodpłatne umieszczenie informacji teleadresowych i modułu reklamowego na stronie www.mapy-polpaln.pl oraz do otrzymywania od nas informacji handlowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) podczas realizacji umów o świadczenie usług reklamowych, Twoje dane osobowe podawane są podmiotom gospodarczym, z którymi działamy w charakterze pełnomocnika, partnera lub przedstawiciela
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych skieruj do nas w formie pisemnej na adres siedziby spółki lub na adres e-mail: biuro@polplan.net.pl
5) posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zleconej usługi.
1. Gromadzone i przetwarzane dane osobowe
Podczas zawierania umów o świadczenie usług reklamowych, zbieramy niezbędne dane takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, email, numery telefonów i ewentualnie Pesel.
2. Sposób wykorzystania danych osobowych
Polplan Polskie Wydawnictwo Kartograficzne Emilia Gębala, Andrzej Gębala Spółka Cywilna uznaje prawo klientów do prywatności jako sprawę nadrzędną. Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, w zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zlecenia, czyli np. agenci, graficy, drukarnie, firmy oprawiające nasze mapy, informatycy, kolporterzy i nasza księgowość, podmioty otrzymujące bezpłatne egzemplarze naszych akcydensów. Firma Polplan Polskie Wydawnictwo Kartograficzne Emilia Gębala, Andrzej Gębala Spółka Cywilna nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne stosowane przez firmy trzecie. Możemy kontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia, że informacje, które gromadzimy w naszej ewidencji są nadal aktualne oraz w celu uzupełnienia o dodatkowe informacje. Gromadzone przez nas dane mogą posłużyć do sporządzania statystyk wewnątrzfirmowych. Informacje te możemy wykorzystywać dla celów marketingowych oraz w zakresie dalszej działalności i rozwoju firmy. Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub do wygaśnięcia roszczeń na czas określony przepisami prawa. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w innych celach niż realizacja zlecenia, jeśli udzieliłeś zgody na takie przetwarzanie. W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane powołanym do uzyskiwania takich informacji organom państwowym.
3. Kontakt z klientem
Możesz otrzymywać od nas wiadomości telefoniczne i emaile dotyczące realizacji Twojego zlecenia. Możemy się również kontaktować telefonicznie, listownie lub poprzez email w celu informacji o stanie realizacji Twojego zlecenia lub o Twoich zobowiązaniach wobec naszej spółki. Sporadycznie możemy informować Ciebie o naszych nowych realizacjach.
4. Zmiany danych osobowych
W formie pisemnej na adres spółki lub adres email możesz zrealizować swoje prawo do żądania od administratora dostępu, sprostowania, częściowego lub całkowitego usunięcia (danych osobowych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wyłącznie do ich przechowywania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na potrzeby marketingu bezpośredniego), prawo do cofnięcia zgody, o ile nie będą istniały przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, i prawo do przenoszenia danych.
5. Zabezpieczenie danych osobowych
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dbamy o to, aby były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z aktualnymi przepisami. Stosowane rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych odpowiadają wysokim standardom bezpieczeństwa informacji.
6. Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
7. Akceptacja warunków
Wszyscy nasi współpracownicy i klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Kontakt z Nami
Administrator: Polplan Polskie Wydawnictwo Kartograficzne, Emilia Gębala, Andrzej Gębala Spółka Cywilna , 43-370 Szczyrk, ul. Malinowa 4c, NIP: 9372654582
Telefon: +48 33 818 32 34
Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres
biuro@polplan.net.pl
biuro@polplan.net.pl
Szczyrk, 24.05.2018 r.